valenciaflag
Logo GrupoMCG

Informació Multes València

Li informem que a raó del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679  que té com a objectiu garantir i protegir en el que concernix al tractament de les dades personals, és necessari que ens facilite la documentació següent: la imatge escanejada / fotografiada del DNI del titular de la multa. Per correu electrònic a sanciones@multasvalencia.es
Descripció: Fer constar per escrit disconformitat contra les denúncies formulades per infraccions de trànsit.

¿Quién Ho Pot Sol·licitar? La persona denunciada, el conductor habitual i arrendatari a llarg termini designats davant de la DGT o el conductor del vehicle, identificant-se com a tal, en el cas que la denúncia haja sigut formulada al titular del vehicle, conductor habitual o arrendatari a llarg termini designats davant de la DGT, i este no coincidisca amb el conductor en el moment de la infracció.

Termini de presentació: En vint dies naturals a partir del següent al de notificació de la denúncia.

¿Qué Documentació Hi Ha Que Presentar?
 • Si la sol·licitut es realitza presencialment: Instància General emplenada.
 • Si la sol·licitut es presenta en la Seu Electrònica s’emplenarà y firmarà el formulari després de polsar el botó “Iniciar tràmit”.
 • Nom, cognoms i, si és el cas, nom cognoms i DNI /NIE o documents identificatius de la persona que el represente, així com el domicili que s’assenyale a efectes de notificacions.
 • Número de permís o llicència de conducció de l’interessat.
 • Fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud, així com la referència de la denúncia que motiva les al·legacions (dades que consten en la notificació apartat Cite’s en cas d’al·legació, MU … o si és el cas número del butlletí de denúncia) i la matrícula del vehicle.
 • Lloc, data i firma del sol·licitant.
 • Còpia de la denúncia o notificació que motiva la reclamació.
 • Documents justificatius que acrediten allò que s’ha al·legat per la persona interessada en el seu escrit.
 • Correu electrònic i telèfon de contacte.
Legislació:
 • Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
 • Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació.
 • Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de Procediment sancionador en matèria de trànsit.
 • Ordenança de Mobilitat aprovada el 25/04/19 i publicada al BOP 17/05/19.
Formes de Presentació: A continuació, li expliquem com procedir en la presentació d’al·legacions: L’al·legació contra la denúncia haurà de presentar-la en el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la denúncia. Les formes de presentació de documents es regulen en l’Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i són les següents:

En el cas de PERSONES JURÍDIQUES, únicament podran presentar els seus escrits a través dels Registres electrònics, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 14 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú.

1 – REGISTRE ELECTRÒNIC de l’Ajuntament de València. Per poder realitzar el tràmit via web és necessari tindre certificat electrònic degudament actualitzat (de la Generalitat Valenciana, de la AEAT…), el DNI electrònic activat o signatura electrònica.

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/MU.DE.30

2 – En les oficines de CORREUS, (Correu Administratiu Certificat adreçat a l’Ajuntament de València, Plaça de l’Ajuntament nº1, C.P. 46002 València).
3 – En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
4 – En les oficines d’assistència en matèria de registres
5 – En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
6 – REGISTRE D’ENTRADA, de l’Ajuntament de València (Edifici Casa Consistorial entrada per c/ Arquebisbe Mayoral, 1-acc), junta municipalalcaldies de barri o qualsevol de les seues delegacions. Per sol·licitar cita prèvia en el Registre poden fer-ho en el telèfon 963100010 o en l’enllaç web que li facilitem a continuació (on pot seleccionar qualsevol dels centres indicats en Registre General CP o Registre Juntes CP):

https://www.valencia.es/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=ES#!/newAppointment/69

Les al·legacions presentades per fax, WhatsApp o per correu electrònic no seran vàlides.

Oficines On Presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS C/ Alberic, 18. Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA Plaza Alfons el Magnànim, s/n (Chalet del Parterre). Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ C/ Guàrdia Civil, 19. Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM C/ Barraca, 53. Tel.: Información y registre: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX C/ Beat Nicolau Factor, 1. Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA C/ Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l’execució d’obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d’octubre de 2022 fins a un altre avís a l’Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N). Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS C/ Comte de Lumiares, 5. Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL DE ENTRADA – PL. AYUNTAMIENTO Edificio Casa Consistorial entrada por C/ Arquebisbe Mayoral, 1Ac. Tel.: registre: 96.208.10.35 Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010
 • OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA – TABACALERA C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 València. Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102 Fax: 96.389.50.14 De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010. oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDÍA-EL PALMAR C/ Caudete, 15. Tel.: 96.162.00.66 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-EL SALER Av. dels Pinars, 1. Tel.: 96.183.02.95 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BENIFARAIG C/ Ferrer i Bigné, 47. Tel.: 96.363.52.49 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BORBOTÓ Pl. Moreral, 8. Tel.: 96.390.17.47 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-MASSARROJOS C/ Cura Bau, 10-12. Tel.: 96.139.41.49 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-EL PERELLONET Calle Marqués de Valterra, 35. Tel.: 96.177.78.89 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-FORN D´ALCEDO Camí d’Alabau, 2. Tel.: 96.376.09.36 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA PUNTA Camí del Canal 74 – Xalet de Bartual. Tel.: 96 367 33 30Fax: 96 367 33 30 registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA TORRE C/ Benidoleig, s/n. Tel.: 96.396.33.17 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-PINEDO Carrera del Riu, 263. Tel.: 96.324.89.64 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-POBLE NOU Camí de Montcada, 205. Tel.: 96.366.66.89 registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-CASAS DE BÁRCENA Camí de les Cases de Bàrcena, 63, CP; 46131-València. Tel.: 96.185.42.05 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRI C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet. Tel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Cas. Tellar). Tel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD Pl. Poble, 4 Carpesa. Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelnord@valencia.es
Descripció: Identificació del conductor d’un vehicle quan no haja sigut possible identificar-lo en el moment de la infracció i no s’haja designat davant de la DGT un conductor habitual o arrendatari a llarg termini o l’infractor siga una persona diferent de les anteriors..

¿Qui ho pot sol·licitar?? El titular del vehicle, el conductor habitual i arrendatari a llarg termini designats davant de la DGT.

Termini de presentació: La identificació ha de realitzar-se en el termini de vint dies naturals a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la denúncia.

Legislació:
 • Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
 • Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació.
 • Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de Procediment Sancionador en matèria de Trànsit.
¿Qué Documentació Hi Ha Que Presentar?
 • • Si la sol·licitut es realitza presencialment: Instància General emplenada.
 • Si la sol·licitut es presenta en la Seu Electrònica s’emplenarà y firmarà el formulari després de polsar el botó “Iniciar trámit”.
 • Nom i cognoms o raó social.
 • CIF o número de permís o llicència de conducció.
 • Domicili a l’efecte de notificacions (carrer, número, població i província)
 • Referència de la denúncia (dades que consten en la notificació apartat Cite’s en cas d’al·legació, MU …o si és el cas número del butlletí de denúncia), i matricula del vehicle.
I acompanyada de la documentació següent:
 • En cas que el denunciat siga una empresa de lloguer sense conductor, haurà de remetre un duplicat o còpia del contracte d’arrendament on quede acreditat el concepte de conductor de la persona que figura en el contracte.
 • Si el conductor no figura en el registre de conductors i infractors de la DGT, haurà d’aportar-se còpia de l’autorització administrativa que li habilite a conduir a Espanya.
 • En tot cas, és aconsellable aportar document justificatiu de la identificació efectuada.
Formes de Presentació: Les formes de presentació de documents es regulen en l’Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i són les següents:

En el cas de PERSONAS JURÍDIQUES, únicament podran presentar els seus escrits a través dels Registres electrònics, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 14 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú.

1 – REGISTRE ELECTRÒNIC de l’Ajuntament de València. Per a poder realitzar el tràmit via web és necessari tindre certificat electrònic degudament actualitzat (de la Generalitat Valenciana, de la AEAT…), el DNI electrònic activat o signatura electrònica.

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/MU.DE.50

2 – En las oficines de CORREUS, (Correu Administratiu Certificat adreçat a l’Ajuntament de València, Plaça de l’Ajuntament nº1, C.P. 46002 València).
3 – En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
4 – En les oficines d’assistència en matèria de registres.
5 – En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
6 – REGISTRE D’ENTRADA, de l’Ajuntament de València (Edifici Casa Consistorial entrada per c/ Arquebisbe Mayoral, 1-acc),  junta municipalalcaldies de barri o qualsevol de les seues delegacions. Per sol·licitar cita prèvia en el Registre Registre poden fer-ho en el telèfon 963100010 o en l’enllaç web que li facilitem a continuació (on pot seleccionar qualsevol dels centres indicats en Registre General CP o Registre Juntes CP):

https://www.valencia.es/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=ES#!/newAppointment/69

Les identificacions per fax, WhatsApp o per correu electrònic no seran vàlides. El pagament de la multa amb bonificació del 50% el podrà realitzar la persona conductora una vegada que li arribe la notificació de denúncia al seu nom (que li serà enviada a la mateixa adreça que indiquen en la identificació).

Oficines On Presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS C/ Alberic, 18. Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA Plaza Alfons el Magnànim, s/n (Chalet del Parterre). Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ C/ Guàrdia Civil, 19. Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM C/ Barraca, 53. Tel.: Información y registre: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX C/ Beat Nicolau Factor, 1. Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA C/ Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l’execució d’obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d’octubre de 2022 fins a un altre avís a l’Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N). Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS C/ Comte de Lumiares, 5. Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL DE ENTRADA – PL. AYUNTAMIENTO Edificio Casa Consistorial entrada por C/ Arquebisbe Mayoral, 1Ac. Tel.: registre: 96.208.10.35 Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010
 • OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA – TABACALERA C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 València. Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102 Fax: 96.389.50.14 De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010. oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDÍA-EL PALMAR C/ Caudete, 15. Tel.: 96.162.00.66 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-EL SALER Av. dels Pinars, 1.  Tel.: 96.183.02.95 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BENIFARAIG C/ Ferrer i Bigné, 47. Tel.: 96.363.52.49 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BORBOTÓ Pl. Moreral, 8. Tel.: 96.390.17.47 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-MASSARROJOS C/ Cura Bau, 10-12. Tel.: 96.139.41.49 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-EL PERELLONET Calle Marqués de Valterra, 35. Tel.: 96.177.78.89 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-FORN D´ALCEDO Camí d’Alabau, 2. Tel.: 96.376.09.36 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA PUNTA Camí del Canal 74 – Xalet de Bartual. Tel.: 96 367 33 30Fax: 96 367 33 30 registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA TORRE C/ Benidoleig, s/n. Tel.: 96.396.33.17 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-PINEDO Carrera del Riu, 263. Tel.: 96.324.89.64 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-POBLE NOU Camí de Montcada, 205. Tel.: 96.366.66.89 registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-CASAS DE BÁRCENA Camí de les Cases de Bàrcena, 63, CP; 46131-València. Tel.: 96.185.42.05 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRI C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet. Tel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Cas. Tellar). Tel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD Pl. Poble, 4 Carpesa. Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelnord@valencia.es
Descripció: L’informem que aquesta multa comporta un requeriment d’identificació de conductor, per la qual cosa no pot realitzar el pagament amb aquest document. En aquest cas és imprescindible la identificació (encara que sigui la persona conductora titular del vehicle) per evitar que s’imposi la sanció prevista a l’article 77 j, de la Llei de seguretat viària. Haurà de reomplir el requadre que té a mà esquerra on li sol·licita “dades del conductor”. On haurà d’emplenar totes les dades sol·licitades i adjuntar còpia de DNI, NIE, PASSAPORT… d’aquesta persona..

¿Quién Ho Pot Sol·licitar? El titular del vehicle, el conductor habitual i arrendatari a llarg termini designats davant de la DGT.

Termini de presentació: La identificació ha de realitzar-se en el termini de vint dies naturals a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la denúncia.

Legislació:
 • Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
 • Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació.
 • Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de Procediment Sancionador en matèria de Trànsit.
Pagament: El pagament de la multa amb bonificació del 50% ho podrá realitzar la persona conductora una vegada que li arribe la notificació de denúncia al seu nom (que li serà enviada al mateix domicili que indiquen en la identificació).

¿Qué Documentació Hi Ha Que Presentar?
 • Si la sol·licitut es realitza presencialment: Instància General emplenada.
 • Si la sol·licitut es presenta en la Seu Electrònica s’emplenarà y firmarà el formulari després de polsar el botó “Iniciar tràmit”.
 • Nom i cognoms o raó social.
 • CIF o número de permís o llicència de conducció.
 • Domicili a l’efecte de notificacions (carrer, número, població i província)
 • Referència de la denúncia (dades que consten en la notificació apartat Cite’s en cas d’al·legació, MU … o si és el cas número del butlletí de denúncia), i matricula del vehicle.
I acompanyada de la documentació següent:
 • En cas que el denunciat siga una empresa de lloguer sense conductor, haurà de remetre un duplicat o còpia del contracte d’arrendament on quede acreditat el concepte de conductor de la persona que figura en el contracte.
 • Si el conductor no figura en el registre de conductors i infractors de la DGT, haurà d’aportar-se còpia de l’autorització administrativa que li habilite a conduir a Espanya.
 • En tot cas, és aconsellable aportar document justificatiu de la identificació efectuada.
Formes de Presentació: Les formes de presentació de documents es regulen en l’Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i són les següents:

En el cas de PERSONES JURÍDIQUES, únicament podran presentar els seus escrits a través dels Registres electrònics, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 14 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú.

1 – REGISTRE ELECTRÒNIC de l’Ajuntament de València. Per a poder realitzar el tràmit via web és necessari tindre certificat electrònic degudament actualitzat (de la Generalitat Valenciana, de la AEAT…), el DNI electrònic activat o signatura electrònica.

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/MU.DE.50

2 – En les oficines de CORREUS, (Correu Administratiu Certificat adreçat a l’Ajuntament de València, Plaça de l’Ajuntament nº1, C.P. 46002 València).

3 – En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

4 – En les oficines d’assistència en matèria de registres.

5 – En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

6 – REGISTRE D’ENTRADA, de l’Ajuntament de València (Edifici Casa Consistorial entrada per c/ Arquebisbe Mayoral, 1-acc), junta municipalalcaldies de barri o qualsevol de les seues delegacions. Per sol·licitar cita prèvia en el Registre  poden fer-ho en el telèfon 963100010 o en l’enllaç web que li facilitem a continuació (on pot seleccionar qualsevol dels centres indicats en Registre General CP o Registre Juntes CP):

https://www.valencia.es/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=ES#!/newAppointment/69

Les identificacions per fax, WhatsApp o per correu electrònic no seran vàlides.El pagament de la multa amb bonificació del 50% el podrà realitzar la persona conductora una vegada que li arribe la notificació de denúncia al seu nom (que li serà enviada a la mateixa adreça que indiquen en la identificació).

Oficines On Presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS C/ Alberic, 18. Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA Plaza Alfons el Magnànim, s/n (Chalet del Parterre). Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ C/ Guàrdia Civil, 19. Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM C/ Barraca, 53. Tel.: Información y registre: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX C/ Beat Nicolau Factor, 1. Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA C/ Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l’execució d’obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d’octubre de 2022 fins a un altre avís a l’Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N). Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS C/ Comte de Lumiares, 5. Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL DE ENTRADA – PL. AYUNTAMIENTO Edificio Casa Consistorial entrada por C/ Arquebisbe Mayoral, 1Ac. Tel.: registre: 96.208.10.35 Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010
 • OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA – TABACALERA C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 València. Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102 Fax: 96.389.50.14 De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010. oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDÍA-EL PALMAR C/ Caudete, 15. Tel.: 96.162.00.66 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-EL SALER Av. dels Pinars, 1. Tel.: 96.183.02.95 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BENIFARAIG C/ Ferrer i Bigné, 47. Tel.: 96.363.52.49 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BORBOTÓ Pl. Moreral, 8. Tel.: 96.390.17.47 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-MASSARROJOS C/ Cura Bau, 10-12. Tel.: 96.139.41.49 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-EL PERELLONET Calle Marqués de Valterra, 35. Tel.: 96.177.78.89 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-FORN D´ALCEDO Camí d’Alabau, 2. Tel.: 96.376.09.36 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA PUNTA Camí del Canal 74 – Xalet de Bartual. Tel.: 96 367 33 30Fax: 96 367 33 30 registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA TORRE C/ Benidoleig, s/n. Tel.: 96.396.33.17 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-PINEDO Carrera del Riu, 263. Tel.: 96.324.89.64 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-POBLE NOU Camí de Montcada, 205. Tel.: 96.366.66.89 registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-CASAS DE BÁRCENA Camí de les Cases de Bàrcena, 63, CP; 46131-València. Tel.: 96.185.42.05 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRI C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet. Tel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Cas. Tellar). Tel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD Pl. Poble, 4 Carpesa. Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelnord@valencia.es
Descripció: Fer constar per escrit disconformitat contra resolució sancionadora per infracció en matèria de trànsit.

¿Quién Ho Pot Sol·licitar? La persona sancionada o el seu representant legal.

Termini de presentació: En el termini d’un mes comptat a partir del següent al de notificació de la resolució sancionadora, o en eixe mateix termini (un mes) des que la notificació de la denúncia produïsca l’efecte d’acte resolutori del procediment sancionador, de conformitat amb el que disposa l’article 81.5 del RD Leg. 339/1990 de 2 de març.

¿Qué Documentació Hi Ha Que Presentar?
 • Si la sol·licitut es realitza presencialment: Instància General emplenada.
 • Si la sol·licitut es presenta en la Seu Electrònica s’emplenarà y firmarà el formulari després de polsar el botó “Iniciar tràmit”.
 • Nom, cognoms i DNI del recurrent i, si és el cas, de la persona que el represente, així com el domicili que s’assenyale a efectes de notificacions.
 • L’acte que es recorre i la raó de la seua impugnació, així com la referència de la sanció que motiva el recurs (dades que consten en la notificació apartat Cite’s en cas de recurs, MU… ) i la matrícula del vehicle.
 • Lloc i data i firma del recurrent.
I acompanyada de:
 • Còpia de la resolució sancionadora que es recorre i representació si és el cas.
Legislació:
 • Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
 • Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació.
 • Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de Procediment sancionador en matèria de trànsit.
 • Ordenança de Mobilitat aprovada el 25/04/19 i publicada al BOP 17/05/19.
Formes de Presentació: A continuació, li expliquem com procedir en la presentació de recursos: Les formes de presentació de documents es regulen en l’Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i són les següents:

En el cas de PERSONES JURÍDIQUES, únicament podran presentar els seus escrits a través dels Registres electrònics, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 14 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú.

1 – REGISTRE ELECTRÒNICO de l’Ajuntament de València. Per poder realitzar el tràmit via web és necessari tindre certificat electrònic degudament actualitzat (de la Generalitat Valenciana, de la AEAT…), el DNI electrònic activat o signatura electrònica.

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/MU.SA.40

2 – En les oficines de CORREUS, (Correu Administratiu Certificat adreçat a l’Ajuntament de València, Plaça de l’Ajuntament nº1, C.P. 46002 València).

3 – En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

4 – En les oficines d’assistència en matèria de registres

5 – En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

6 – REGISTRE D’ENTRADA, de l’Ajuntament de València (Edifici Casa Consistorial entrada per c/ Arquebisbe Mayoral, 1-acc), junta municipalalcaldies de barri o qualsevol de les seues delegacions. Per sol·licitar cita prèvia en el Registre poden fer-ho en el telèfon 963100010 o en l’enllaç web que li facilitem a continuació (on pot seleccionar qualsevol dels centres indicats en Registre General CP o Registre Juntes CP):

https://www.valencia.es/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=ES#!/newAppointment/69

Les al·legacions presentades per fax, WhatsApp o per correu electrònic no seran vàlides.

Oficines On Presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS C/ Alberic, 18. Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA Plaza Alfons el Magnànim, s/n (Chalet del Parterre). Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ C/ Guàrdia Civil, 19. Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM C/ Barraca, 53. Tel.: Información y registre: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX C/ Beat Nicolau Factor, 1. Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA C/ Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l’execució d’obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d’octubre de 2022 fins a un altre avís a l’Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N). Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS C/ Comte de Lumiares, 5. Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL DE ENTRADA – PL. AYUNTAMIENTO Edificio Casa Consistorial entrada por C/ Arquebisbe Mayoral, 1Ac. Tel.: registre: 96.208.10.35 Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010
 • OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA – TABACALERA C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 València. Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102 Fax: 96.389.50.14 De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010. oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDÍA-EL PALMAR C/ Caudete, 15. Tel.: 96.162.00.66 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-EL SALER Av. dels Pinars, 1. Tel.: 96.183.02.95 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BENIFARAIG C/ Ferrer i Bigné, 47. Tel.: 96.363.52.49 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BORBOTÓ Pl. Moreral, 8. Tel.: 96.390.17.47 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-MASSARROJOS C/ Cura Bau, 10-12. Tel.: 96.139.41.49 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-EL PERELLONET Calle Marqués de Valterra, 35. Tel.: 96.177.78.89 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-FORN D´ALCEDO Camí d’Alabau, 2. Tel.: 96.376.09.36 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA PUNTA Camí del Canal 74 – Xalet de Bartual. Tel.: 96 367 33 30Fax: 96 367 33 30 registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA TORRE C/ Benidoleig, s/n. Tel.: 96.396.33.17 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-PINEDO Carrera del Riu, 263. Tel.: 96.324.89.64 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-POBLE NOU Camí de Montcada, 205. Tel.: 96.366.66.89 registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-CASAS DE BÁRCENA Camí de les Cases de Bàrcena, 63, CP; 46131-València. Tel.: 96.185.42.05 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRI C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet. Tel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Cas. Tellar). Tel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD Pl. Poble, 4 Carpesa. Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelnord@valencia.es
Descripció: Tràmits a realitzar per a obtenir el ajornament i/o fraccionament del pagament de multes per infraccions de les normes reguladores de trànsit en la via pública urbana i de l’ORA. ¿Quién Ho Pot Sol·licitar?Els obligats al pagament de multes de tràfic i O.R.A. Requisits
 • Els deutes de multes de trànsit i ORA que es troben en període voluntari o executiu de pagament.
 • Import mínim ajornable: 100,00 €.
 • Nombre mínim de fraccions: 3.
QUANTIES I TERMINIS MÀXIMS
Trams de deute Termini Màxim
100,00€ ≤ 1.350,00€ Fins 6 mesos
1.350,00€ ≤ 6.000,00€ Fins 9 mesos
6.000,00€ ≤ 18.000,00€ Fins 12 mesos
18.000,00€ ≤ 36.000,00€ Fins 15 mesos
36.000,00€ ≤ 80.000,00€ Fins 18 mesos
80.000,00€ ≤ 180.000,00€ Fins 24 mesos
180.000,00€ ≤ ————- Fins 36 mesos
 • El pagament es realitzarà per domiciliació bancària de les fraccions resultants en el compte corrent que es designe per la persona interessada.
 • En cas de no ser titular haurà d’acreditar que el titular d’aquest compte autoritza la domiciliació.
 • En tot cas, la concessió de l’ajornament o fraccionament es condicionarà al fet que el sol·licitant es mantinga al corrent de les seues obligacions tributàries envers l’Ajuntament de València, durant la vigència de l’ajornament, procedint-se, en cas d’incompliment, a deixar sense efecte el mateix i a aplicar els procediments reglamentaris previstos per als casos de falta de pagament del termini o terminis concedits.
¿Quan Solicitar-ho? A partir que hi hagi resolució sancionadora, excepte en els supòsits següents:
 • En els casos d’embargament de diners en comptes, no tindran efecte les sol·licituds presentades amb posterioritat a la trava efectuada en el procediment d’embargament.
¿Quan No Es Pot Sol·licitar?
 • En els casos en què la multa es troba a Fase de Denúncia (sense resolució sancionadora).
 • Persones que són deutores d’Ajuntament de València en altres matèries.
 • Deutes d’import inferior a 100,00€.
 • En deutes que es trobin en un procés d’embargament (bancari o AEAT).
¿Qué Documentació Hi Ha Que Presentar?
 • Si la sol·licitud es realitza presencialment: Instància General emplenada.
 • Si la sol·licitud es presenta a la Seu Electrònica s’emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar trámite”.
 • Nom, cognoms i DNI de qui ho sol·liciti i, si escau, de la persona que el representi, així com el domicili que s’assenyali a efectes de notificacions.
 • Correu electrònic i telèfon de contacte.
 • La referència de la sanció o sancions objecte del fraccionament.
 • Lloc, data i signatura de qui ho sol·licite.
Acompanyada de:
 • Document d’identitat de la persona obligada al pagament, en cas que ho sol·licite.
 • En cas de representació o autorització, l’escriptura de poders o autorització signada per autoritzant i persona autoritzada, la còpia del document d’identitat de la persona obligada al pagament i el document d’identitat i el domicili de comunicació de qui ostenti la representació o autorització.
 • Compte de domiciliació (24 dígits codi IBAN), acreditant-ne la titularitat; si el compte no és titularitat de qui ho sol·liciti o de la persona obligada al pagament, lautorització de qui sigui titular per domiciliar el pagament en aquest compte i la còpia del document didentitat daquest tercer.
Legislació
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació
¿Hi Ha Altra Forma de Pagar de Manera Parcial? Una altra opció és fer lliuraments a compte, aquesta opció no paralitza tampoc el procediment ni la possibilitat d’embargament una vegada que la multa estigui en via executiva. No obstant això, podeu triar la quantitat i la data en què voleu fer els pagaments. Per fer-ho podeu enviar-nos les sol·licituds a sanciones@multasvalencia.es adjuntant sempre una còpia del vostre DNI escanejat i indicant-nos la quantitat que voleu ingressar en cada ocasió, nosaltres us enviarem un document en PDF amb el qual podreu fer el pagament als bancs col·laboradors. Formes de Presentació: A continuació, us expliquem com procedir en la presentació de la vostra sol·licitud de fraccionament: Les formes de presentació de documents es regulen en l’Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i són les següents:

En el cas de PERSONES JURÍDIQUES, únicament podran presentar els seus escrits a través dels Registres electrònics, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 14 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú.

1 – REGISTRE ELECTRÒNIC de l’Ajuntament de València. Per poder realitzar el tràmit via web és necessari tindre certificat electrònic degudament actualitzat (de la Generalitat Valenciana, de la AEAT…), el DNI electrònic activat o signatura electrònica.

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/MU.TE.70

2 – En les oficines de CORREUS, (Correu Administratiu Certificat adreçat a l’Ajuntament de València, Plaça de l’Ajuntament nº1, C.P. 46002 València).
3 – En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
4 – En les oficines d’assistència en matèria de registres.
5 – En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
6 – REGISTRO D’ENTRADA, de l’Ajuntament de València (Edifici Casa Consistorial entrada per c/ Arquebisbe Mayoral, 1-acc), junta municipalalcaldies de barri o qualsevol de les seues delegacions. Per sol·licitar cita prèvia en el Registre poden fer-ho en el telèfon 963100010 o en l’enllaç web que li facilitem a continuació (on pot seleccionar qualsevol dels centres indicats en  Registre General CP o Registre Juntes CP):

https://www.valencia.es/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=ES#!/newAppointment/69

Las sol·licituts de fraccionament presentades per fax, WhatsApp o per correu electrònic no seran vàlides. Oficines On Presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS C/ Alberic, 18. Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA Plaza Alfons el Magnànim, s/n (Chalet del Parterre). Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ C/ Guàrdia Civil, 19. Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM C/ Barraca, 53. Tel.: Información y registre: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX C/ Beat Nicolau Factor, 1. Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA C/ Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l’execució d’obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d’octubre de 2022 fins a un altre avís a l’Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N). Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS C/ Comte de Lumiares, 5. Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL DE ENTRADA – PL. AYUNTAMIENTO Edificio Casa Consistorial entrada por C/ Arquebisbe Mayoral, 1Ac. Tel.: registre: 96.208.10.35 Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010
 • OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA – TABACALERA C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 València. Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102 Fax: 96.389.50.14 De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010. oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDÍA-EL PALMAR C/ Caudete, 15. Tel.: 96.162.00.66 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-EL SALER Av. dels Pinars, 1. Tel.: 96.183.02.95 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BENIFARAIG C/ Ferrer i Bigné, 47. Tel.: 96.363.52.49 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BORBOTÓ Pl. Moreral, 8. Tel.: 96.390.17.47 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-MASSARROJOS C/ Cura Bau, 10-12. Tel.: 96.139.41.49 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-EL PERELLONET Calle Marqués de Valterra, 35. Tel.: 96.177.78.89 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-FORN D´ALCEDO Camí d’Alabau, 2. Tel.: 96.376.09.36 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA PUNTA Camí del Canal 74 – Xalet de Bartual. Tel.: 96 367 33 30Fax: 96 367 33 30 registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA TORRE C/ Benidoleig, s/n. Tel.: 96.396.33.17 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-PINEDO Carrera del Riu, 263. Tel.: 96.324.89.64 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-POBLE NOU Camí de Montcada, 205. Tel.: 96.366.66.89 registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-CASAS DE BÁRCENA Camí de les Cases de Bàrcena, 63, CP; 46131-València. Tel.: 96.185.42.05 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRI C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet. Tel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Cas. Tellar). Tel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD Pl. Poble, 4 Carpesa. Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelnord@valencia.es
Descripció: Reclamacions sobre Procediments Concursals, en materia de multes de trànsit/O.R.A. ¿Quién Ho Pot Sol·licitar? Persones Físiques, Jurídiques, Administradors Concursals, degudament representats, Jutjats… ¿Qué Documentació Hi Ha Que Presentar?
 • Si la sol·licitud es realitza presencialment: Instància General emplenada.
 • Si la sol·licitud es presenta a la Seu Electrònica s’emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó  “Iniciar tràmit”.
 • Còpia de la interlocutòria de declaració del concurs.
Informació Complementària
 • Correu electrònic de la part interessada.
 • Telèfon de contacte.
 Formes de Presentació: Les formes de presentació de documents es regulen en l’Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i són les següents:

En el cas de PERSONES JURÍDIQUES, únicament podran presentar els seus escrits a través dels Registres electrònics, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 14 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú.

1 – REGISTRE ELECTRÒNIC de l’Ajuntament de València. Per poder realitzar el tràmit via web és necessari tindre certificat electrònic degudament actualitzat (de la Generalitat Valenciana, de la AEAT…), el DNI electrònic activat o signatura electrònica.

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/MU.TE.10

2 – En les oficines de CORREUS(Correu Administratiu Certificat adreçat a l’Ajuntament de València, Plaça de l’Ajuntament nº1, C.P. 46002 València).
3 – En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
4 – En les oficines d’assistència en matèria de registres.
5 – En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
6 – REGISTRE D’ENTRADA, de l’Ajuntament de València (Edifici Casa Consistorial entrada per c/ Arquebisbe Mayoral, 1-acc),  junta municipalalcaldies de barri o qualsevol de les seues delegacions. Per sol·licitar cita prèvia en el Registre poden fer-ho en el telèfon 963100010 o en l’enllaç web que li facilitem a continuació (on pot seleccionar qualsevol dels centres indicats en  Registre General CP o Registre Juntes CP):

https://www.valencia.es/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=ES#!/newAppointment/69

Les sol·licituts presentades per fax, WhatsApp o per correu electrònic no seran vàlides.

Oficines On Presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS C/ Alberic, 18. Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA Plaza Alfons el Magnànim, s/n (Chalet del Parterre). Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ C/ Guàrdia Civil, 19. Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM C/ Barraca, 53. Tel.: Información y registre: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX C/ Beat Nicolau Factor, 1. Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA C/ Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l’execució d’obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d’octubre de 2022 fins a un altre avís a l’Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N). Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS C/ Comte de Lumiares, 5. Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL DE ENTRADA – PL. AYUNTAMIENTO Edificio Casa Consistorial entrada por C/ Arquebisbe Mayoral, 1Ac. Tel.: registre: 96.208.10.35 Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010
 • OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA – TABACALERA C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 València. Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102 Fax: 96.389.50.14 De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010. oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDÍA-EL PALMAR C/ Caudete, 15. Tel.: 96.162.00.66 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-EL SALER Av. dels Pinars, 1. Tel.: 96.183.02.95 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BENIFARAIG C/ Ferrer i Bigné, 47. Tel.: 96.363.52.49 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BORBOTÓ Pl. Moreral, 8. Tel.: 96.390.17.47 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-MASSARROJOS C/ Cura Bau, 10-12. Tel.: 96.139.41.49 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-EL PERELLONET Calle Marqués de Valterra, 35. Tel.: 96.177.78.89 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-FORN D´ALCEDO Camí d’Alabau, 2. Tel.: 96.376.09.36 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA PUNTA Camí del Canal 74 – Xalet de Bartual. Tel.: 96 367 33 30Fax: 96 367 33 30 registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA TORRE C/ Benidoleig, s/n. Tel.: 96.396.33.17 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-PINEDO Carrera del Riu, 263. Tel.: 96.324.89.64 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-POBLE NOU Camí de Montcada, 205. Tel.: 96.366.66.89 registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-CASAS DE BÁRCENA Camí de les Cases de Bàrcena, 63, CP; 46131-València. Tel.: 96.185.42.05 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRI C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet. Tel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Cas. Tellar). Tel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD Pl. Poble, 4 Carpesa. Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelnord@valencia.es
Descripció:: Sol·licitud de certificat d’estar al corrent en el pagament de multes de trànsit i O.R.A. (Aquest certificat es recullirà per Seu electrónica o presencialment). ¿Quan Sol·licitar-ho?A qualsevol moment. ¿Qué Documentació Hi Ha Que Presentar?
 • Si la sol·licitud es realitza presencialment: Instància General emplenada.
 • Si la sol·licitud es presenta a la Seu Electrònica s’emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”.
 • Nom, cognoms, DNI/NIE/CIF.
 • Domicili.
 • Telèfon de contacte i correu electrònic.
Legislació Artícles 70 i ss. del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs. Formas de Presentació: Les formes de presentació de documents es regulen en l’Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i són les següents:

En el cas de PERSONES JURÍDIQUES, únicament podran presentar els seus escrits a través dels Registres electrònics, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 14 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú.

1 – REGISTRE ELECTRÒNIC de l’Ajuntament de València. Per poder realitzar el tràmit via web és necessari tindre certificat electrònic degudament actualitzat (de la Generalitat Valenciana, de la AEAT…), el DNI electrònic activat o signatura electrònica.

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/MU.TE.40

2 – En les oficines de CORREUS,(Correu Administratiu Certificat adreçat a l’Ajuntament de València, Plaça de l’Ajuntament nº1, C.P. 46002 València).
3 – En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
4 – En les oficines d’assistència en matèria de registres.
5 – En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
6 – REGISTRE D’ENTRADA, de l’Ajuntament de València (Edifici Casa Consistorial entrada per c/ Arquebisbe Mayoral, 1-acc),  junta municipalalcaldies de barri o qualsevol de les seues delegacions. Per sol·licitar cita prèvia en el Registre poden fer-ho en el telèfon 963100010 o en l’enllaç web que li facilitem a continuació (on pot seleccionar qualsevol dels centres indicats en Registre General CP o Registre Juntes CP):

https://www.valencia.es/QSIGE/apps/citaprevia/index.html?idioma=ES#!/newAppointment/69

Les sol·licituts presentades per fax, WhatsApp o per correu electrònic no seran vàlides. Oficines On Presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS C/ Alberic, 18. Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA Plaza Alfons el Magnànim, s/n (Chalet del Parterre). Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ C/ Guàrdia Civil, 19. Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM C/ Barraca, 53. Tel.: Información y registre: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX C/ Beat Nicolau Factor, 1. Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA C/ Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l’execució d’obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d’octubre de 2022 fins a un altre avís a l’Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N). Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS C/ Comte de Lumiares, 5. Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL DE ENTRADA – PL. AYUNTAMIENTO Edificio Casa Consistorial entrada por C/ Arquebisbe Mayoral, 1Ac. Tel.: registre: 96.208.10.35 Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010
 • OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA – TABACALERA C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 València. Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102 Fax: 96.389.50.14 De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010. oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDÍA-EL PALMAR C/ Caudete, 15. Tel.: 96.162.00.66 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-EL SALER Av. dels Pinars, 1. Tel.: 96.183.02.95 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BENIFARAIG C/ Ferrer i Bigné, 47. Tel.: 96.363.52.49 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-BORBOTÓ Pl. Moreral, 8. Tel.: 96.390.17.47 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-MASSARROJOS C/ Cura Bau, 10-12. Tel.: 96.139.41.49 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-EL PERELLONET Calle Marqués de Valterra, 35. Tel.: 96.177.78.89 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-FORN D´ALCEDO Camí d’Alabau, 2. Tel.: 96.376.09.36 registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA PUNTA Camí del Canal 74 – Xalet de Bartual. Tel.: 96 367 33 30Fax: 96 367 33 30 registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDÍA-LA TORRE C/ Benidoleig, s/n. Tel.: 96.396.33.17 registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-PINEDO Carrera del Riu, 263. Tel.: 96.324.89.64 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-POBLE NOU Camí de Montcada, 205. Tel.: 96.366.66.89 registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDÍA-CASAS DE BÁRCENA Camí de les Cases de Bàrcena, 63, CP; 46131-València. Tel.: 96.185.42.05 registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRI C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet. Tel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Cas. Tellar). Tel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD Pl. Poble, 4 Carpesa. Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdelnord@valencia.es